Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Werkkostenregeling

mr. Jacqueline Nietveld  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 2 oktober 2021
Auteur(s): mr. Jacqueline Nietveld
Bewerker(s): mr. Rob Duijn

Sinds 1 januari 2015 is toepassing van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht, willen zij de kosten van bepaalde zaken onbelast vergoeden, ze verstrekken of ter beschikking stellen. Vanaf 1 januari 2022 geldt een percentage van 1,7% (2021: 3%) over de eerste € 400.000,- van de totale loonsom en 1,18% (2021: 1,18%) over het meerdere. Vanwege de corona­crisis had het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor de eerste 400.000 euro loonsom uit tegenwoordige dienstbetrekking tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% voor 2020. Met de nieuwe steunmaatregelen per 21 januari 2021 is deze tijdelijke verhoging nu ook van toepassing voor 2021. 

  • Vergoedingen die deze ‘werkkostenruimte’ te boven gaan, worden belast met een eindheffing van 80% bij de werkgever. Het vrijgestelde percentage kan jaarlijks wijzigen.
  • De vrije ruimte voor de werkkosten die niet gericht zijn vrijgesteld of op nihil gewaardeerd mogen worden is vanaf 1 januari 2022 1,7% (2021: 3%) over een fiscale loonsom van € 400.000,- en 1,18% (2021: 1,18%) over de fiscale loonsom boven € 400.000,-.
  • Toepassing van de werkkostenregeling heeft (mogelijk) gevolgen voor: arbeidsvoorwaarden, cao’s, inkoopcontracten, administratie en afspraken met de Belastingdienst.
  • De werkkostenregeling kent een geheel eigen systematiek. De werkgever heeft in beginsel niet te maken met vrije vergoedingen en verstrekkingen per individuele werknemer. Hij hoeft de vergoedingen en vertrekkingen over het algemeen niet meer per individuele werknemer te toetsen, maar moet de kosten op collectief werkgeversniveau verantwoorden.
  • In enkele bijzondere situaties kan men zich afvragen hoe de werkkostenregeling werkt. Denk aan de gevolgen die de werkkostenregeling heeft voor cafetariasystemen, bij vaste kostenvergoedingen en wanneer er geen inhoudingsplichtige is.