Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 8 juni 2017

De werkgever heeft een aantal bijzondere verplichtingen ten aanzien van de werknemer. Zo is hij verplicht om zich als een goed werkgeverKennisdocumentenGoed werkgeverschap en goed werknemerschap te gedragen. Ook heeft de werkgever een inspanningsverplichting ten aanzien van de re-integratieKennisdocumentenVerplichtingen werkgever en werknemer bij re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. De Arbowet verplicht de werkgever om te zorgen voor veilige arbeidsomstandighedenKennisdocumentenArbobeleid in het bedrijf. Maar er zijn er meer.

  • De werkgever moet de werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie.
  • Ook is de werkgever verplicht om de kosten van de arbeidsovereenkomst op zich te nemen. 
  • De werkgever heeft tevens een informatieverplichting. Deze verplichting betreft bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens over de toepasselijke cao.
  • De werkgever heeft verder de verplichting om een loonstrook en een jaaropgave te verstrekken aan de werknemer en een loonadministratie bij te houden.
  • Ook is de werkgever verplicht om een getuigschrift aan de werknemer te verstrekken.
  • De werkgever is daarnaast verplicht bepaalde werknemers te informeren over bepaalde vacatures.